צוות

מנהל המועדון: 

תמיר ישבי

צוות המועדון:  

איציק חמיידס

מאיר גואטה

אילנה ליבנת

קורין בר